Förenta Nationernas avdelning för internationella kommunikationer fastslog i en undersökning nyligen att Sverige är det land där störst och bäst tillgång till Internet per capita finns. Hela Skandinavien finns för övrigt med på topp fem-listan.

Stuiden, ”The Digital Access Index”, har genomförts av The International Telecommunications Uníon. Man jämförde 1998 års resultat med en ny undersökning år 2002 och betraktade var förändringen varit som störst och vad som konkret utgjort förändringen. Det man tagit i beaktande är bl.a. teleledningarnas struktur och kvalitet, antal mobiltelefoner per invånare, kostnaden för att få tillgång till Internet, den generella läskunnigheten, uppkopplingars hastighet och, naturligtvis, det procentuella antalet invånare som konkret använder Nätet på olika sätt. Detta är den första undersökning som på ett heltäckande sätt tar upp alla de aspekter som måste betraktas för att kunna utvärdera så effektivt som möjligt.

Efter Sverige följer Danmark och Island. Norge kommer på femte plats, dock före USA på elfte och England på tolfte plats. Trenden är dock att Asien kommer mycket starkt, i takt med att folk får råd att köpa egna hemdatorer och teleledningar förbättras. Denna trend motsäger alla tidigare uppgifter om att man egentligen måste kunna engelska för att kunna ha tillgång till och kunna tillgodogöra sig information från Internet.