Den kontroversiella substansen Lysergisk Dietylamidsyra (LSD) fyllde 60 år häromveckan. Firandet runt om i världen var inte fullt så extravagant som vid 50-års-jubiléet 1993, då anhängare av kemikaliens andliga och terapeutiska kvaliteter över hela världen slöt upp i spontana cykelturer. Substansens upptäckare, schweizaren Albert Hofmann, gav sig nämligen ut på en vinglig men färgstark cykeltur den dag han 1943 lyckats ta en perfekt dos LSD ...

Ingen drog eller kemiskt preparat som verkar psykoaktivt har haft en lika stor påverkan på västerländsk kultur som LSD. Sedan Sandoz medicinska laboratorier, där Hofmann arbetade, lät patentet löpa ut 1963 och ivriga entusiaster som Timothy Leary i USA redan börjat sprida stora mängder runt om på universitet och happenings, har LSD varit en omtvistad stötesten i den internationella drogpolitiken.
LSD är inte fysiskt beroendeframkallande men dess verkan på människans hjärna och psyke är kraftig.

Drogens motståndare har hävdat, och gör det alltjämt idag, att LSD är en av de absolut farligaste drogerna då den har förmåga att förändra både personens livsattityd och personen själv. Samma argument använder ja-sidan som det mest positiva med LSD - förmågan att öppna sinnena och lära individen om sig själv på sätt som är omöjliga annars.

Drogens motståndare har hävdat, och gör det alltjämt idag, att LSD är en av de absolut farligaste drogerna då den har förmåga att förändra både personens livsattityd och personen själv. Samma argument använder jasidan som det mest positiva med LSD - Förmågan att öppna sinnena och lära individen om sig själv på sätt som är omöjliga annars.

Under de 60 år som gått har LSD inte bara som kemisk utan även som kulturell agent bidragit till att förändra åsikter, estetik, filosofi, psykologi, psykiatri och många andra aspekter i det samtida samhället. Kemikalien tycks ha överlevt de senaste decenniernas designerdroger och euforietablissemang baserat på partykultur. Det gamla gardet av förespråkare är nästan utdött, med Hofmann själv som 97-årigt undantag, och det återstår att se hur väl LSD står sig i konkurrens med än mer raffinerade psykoaktiva substanser och ihärdigt motstånd från förbudsivrare.