Justitiekansler Göran Lambertz finner inga skäl att inleda en förundersökning mot det nationalsocialistiska uppslagsverket Metapedia. Anmälan gällde ifall nätuppslagsverket gjorde sig skyldiga till hets mot folkgrupp då man bland annat listade judiska affärsmän och journalister på webbplatsen. Innehållet på sidan strider dock inte mot svenska lagar om yttrandefrihet, konstaterar JK.

Webbplatsen Metapedia:
http://www.metapedia.se

Metapedia bemöter Dagens Nyheters debattartikel:
http://www.metapedia.se/index.php?title=Mediadrevet_mot_Metapedia