Tidningen Uusimaas biträdande chefredaktör Antti Toiviainen och en insändarskribent fälldes den 7 januari för för hets mot folkgrupp. Detta då en mening i insändaren ansågs kränkande för judar. Den omtvistade meningen i insändaren lyder i fri översättning:

"Trots att Hitler var ett sådant mänskorovdjur som han var, skulle man ha hoppats att tiden och gasen räckt till för att avsluta det han började, att göra slut på det utvalda folket."
Skribenten själv förnekar att han menat sin text som hets mot någon folkgrupp, och hänvisar till sitt sätt att uttrycka sig, färggrant och provocerande. Riksåklagare Illman anser att insändarskribentens formulering inte lyder under lagen om yttrandefrihet utan direkt riktar sig mot en viss folkgrupp.

Toiviainen skall betala 1 050 euro och skribenten 570 euro.

http://www.uusimaa.fi