– Vi är bara här för att jag inte skötte mig ordentligt i labbet, skämtade en pigg Albert Hofmann på den LSD-konferens som hölls 13-15 januari i Schweiz. Konferensen, som hedrade den 100-årige kemisten Albert Hoffman, samlade närmare 2000 entusiaster, varav ett tiotal från Sverige.

Stående ovationer och blixtar från hundratals digitalkameror mötte den 100-årige upptäckaren av LSD, Albert Hofmann, när han äntrade kongresshallen i schweiziska Basel. Nästan 2000 människor, från 44 länder, från alla världsdelar förutom Antarktis, samlades för att uttrycka sin tacksamhet och diskutera drogens framtid.

Det var i början av 1940-talet som Hofmann upptäckte drogen av misstag då han som kemist arbetade med mjöldryga (ergot). Sin första tripp fick han i sig av rent slarv. Lärdomen? Var aldrig alltför noggrann, skämtade Hofmann.

När medicinen LSD lanserades användes det flitigt inom psykiatrin, men drogen populariserades snart av Timothy Leary och 68-rörelsen. Idag vet vi att LSD är en av de mest potenta hallucinogena droger som någonsin existerat; 50 mikrogram räcker för en tripp.

– LSD har varit en välsignelse för många, men andra har inte varit tillräckligt försiktiga. De första tio åren lyckades vi få kontakt med psykiskt sjuka som tidigare varit helt blockerade. Mig personligen gav den en större självsäkerhet, inre harmoni och ett öppet sinne, berättade Hofmann, som uppskattat att ta drogen tillsammans med vänner i naturen.

Flera av konferensens 60-talet föreläsare ägnade tid åt att utforska drogens effekter i samhället. Om mänskligheten strävar efter att begå kollektivt självmord är LSD vaccinet, menade flera.

– LSD kriminaliserades inte för att folk snedtrippade, utan för att tripparna var positiva uppvaknanden. Folk blir mer toleranta, mindre chauvinistiska, fylls av en inre glädje och känner avsmak för konflikter, sa Rick Doblin.

Några av drogens vanligare effekter är djupa känslor av gemenskap, avsmak för våld, strävan efter ekologisk balans och fredlig samexistens, och ett öppet sinne – effekter som varit framträdande i såväl hippie- som rejvkulturen.

Medan de allra flesta kongressdeltagare verkade anse att LSD borde avkriminaliseras helt, kretsade flera diskussioner kring ett delvis avkriminaliserande – särskilt inom psykiatri och sjukvård.

– Förbudet mot droger är det största stödet för organiserad brottslighet världen någonsin skådat. Det globala kriget mot droger gör mer skada än drogerna själva, hävdade terapeuten Günter Amendt.

Konferensen avslutades med flera rörande tacktal till Hofmann och ett upprop om legalisering av LSD inom psykiatrin, undertecknat av samtliga föredragshållare.

http://www.lsd.info
http://www.erowid.org

Text: Daniel