Karlbergsgymnasiet i Åmål har anmält webbplatsen Realisten för förtal. Skolan hävdar att påståendena som förekommer på webbplatsen inte är sanna.

En polisanmälan är gjord och det blir nu Justitiekanslern (JK) som först får avgöra vilken typ av brott det kan handla om. Blir JK:s beslut att det inte handlar om ett yttrandefrihetsbrott så utreds ärendet av polisen som ett grovt förtal. Ett besked från JK väntas i nästa vecka.

http://www.realisten.se/2012/09/16/reportagefilm-om-trakasserierna-mot-svenskar-i-amal/
http://www.realisten.se/2012/09/14/svenska-ungdomar-i-amal-trakasseras-av-ensamkommande-flyktingbarn/
https://www.flashback.org/t1966169