I höst väntas den svenska regeringen lägga fram ett förslag om sprutbyte. Det innebär att narkomaner ska kunna byta ut sina använda sprutor mot nya. Något som tros minska smittspridningen.

Ett liknande program har visat sig vara framgångsrikt i Storbritannien. Många av landets 280 000 missbrukare har sedan 80-talet deltagit i programmet, vilket har begränsat spridningen av HIV.

- Storbritannien har bland den lägsta andelen HIV-smittade i Europa trots att vi har så mycket drogproblem, säger Paul Hayes, chef för National Treatment Agency, till Ekot.

Men samtidigt blir hepatit B vanligare bland missbrukarna. Detta förklarar Hayes med att unga narkomaner väljer bort sprutbyte och istället använder sina gamla sprutor.