Den 30 januari öppnade utställningen "Made in China" på Östasiatiska museet i Stockholm. Så här skriver museet på sin hemsida: "Made in China är en symbol som berättar om varors tillverkningsort. Men den väcker också frågor om autenticitet, identitet, censur, copyright, moral, varumärken, estetik, design med mera" Enligt Kulturnyheterna ska museet dock ha stoppat ett av verken, som anknyter till Falun Gong, en för Kina mycket känslig fråga. Konstnären Sara Brolund Carvalho säger att verket inte bara stoppats en gång, utan två. Första gången uppgav museet att det inte ville riskera relationen till Kina, men nu är skälet ett annat. Sanne Houby Nilsen, tillförordnad museichef, säger att verket stoppats för att det presenterades för sent för att ledningen skulle kunna ta ställning till det. – Det har inget att göra med om det är känsligt eller ej.