Svenska bilar behöver fler bokstavskombinationer för registreringsnumren. Nu har turen kommit till bokstaven S. Men skyltarna får minsann inte se ut hur som helst, meddelar Vägverket. Till de förbjudna kombinationerna hör bland andra SEG, SEK, SEX, SJU, SOP, SOS, SPY, SUG, SUP, SUR, SWE och SYF. I och med att S nu tas i bruk finns möjlighet till cirka 450 000 nya kombinationer.