Den Qatar-baserade arabiska nyhetskanalen al Jazeera är känd för sina sändningar, som västvärldens makter helst inte vill att du ska se. Kanalen har ett rykte om sig att inte ge efter för politikers tryck. Men det verkar som om det håller på att ändras nu. Stationen plockade nyligen bort två politiska serier från sin webbplats. Detta efter att en amerikansk tjänsteman från USA:s Utrikesdepartementet klagat över att de var provocerande. Den första karikatyren föreställer World Trade Center-tornen som rivs och byggs upp som två bensinautomater. Den andra karikatyren föreställer amerikanska soldater som går med i armén, och sedan blir nedskjutna. Båda karikatyrerna finns upplagda på följande adress: http://www.thememoryhole.org/media/aljazeera-subway.gif http://www.thememoryhole.org/media/aljazeera-towers.gif