Nyhetssidan Google News har upphört att indexera nyheter från den oberoende nyhetssidan Indymedia. Orsaken är på grund av att vissa nyheter har innehållit nazistiska slagord mot judar och Israel. Google News som är en av världens största tjänster för indexering av nyheter på Internet, uppger i ett brev till Indymedias kontor i San Francisco att i fortsättningen kommer bara sidor som genomgått en redaktionell förhandsgranskning att indexeras. Detta för att undvika hets mot folkgrupp. http://www.indymedia.org http://se.indymedia.org