I USA går nu debatten het om huruvida till exempel bibliotek eller andra offentliga institutioner med allmän Internet-tillgång ska tvingas installera filter för att hindra minderårigas utsatthet för pornografi. År 2000 infördes en lag, Children´s Online Protection Act, som dikterar att offentliga institutioner som skolor, bibliotek och så vidare måste ha filter installerade för att kunna få ha datorer tillgängliga för allmänheten. Man har från myndigheternas sida till och med hotat om att dra in biblioteks generella anslag om ansvariga inte anpassar sig. Nyligen beslutade Högsta domstolen i USA att lagen inte bryter mot den amerikanska konstitutionen, i vilken yttrandefrihet stipuleras. Amerikanska biblioteksförbundet kritiserar nu hårt beslutet. Man hävdar att det hela kommer att leda till något ännu värre - en djungel av konkurrerande mjukvarutillverkare som drivs av vinstintresse. Att det inte finns eller kommer att finnas 100 % effektiva filter verkar alla också vara eniga om. Risken, enligt de som är motståndare till beslutet, är också att eventuella filter med största sannolikhet kommer blockera även andra sajter än rent pornografiska.