Australien har bannlyst 93 webbplatser som ett led i landets nya strategi som går ut på att censurera visst innehåll på Internet. Australien har tidigare meddelat att man kommer att införa filter för landets Internetanvändare så att myndigheterna kan censurera innehåll som inte anses lämpligt. Sedan lagen trädde i kraft den 1 januari i år har 93 webbplatser stängts av. Enligt myndigheterna i Australien så agerar de endast efter klagomål från allmänheten, inte på egna beslut. De berörda webbplatserna innehöll enligt de australiensiska myndigheterna mycket stötande eller olagligt material.