Kommunalpolitiker Lennarth Eriksson i Karlskrona har under en dryg veckas tid försökt få Internetleverantören Flashback Community avstängd från Internet. Bakgrunden är att en nazistisk organisation lagt upp en webbsida på Flashbacks webbhotell. I stället för att kontakta Flashback eller den berörda webbsidans ägare, har Lennarth Eriksson under den senaste veckan drivit en kampanj mot de företag som Flashback köper sin bandbredd av. Han har med förtäckta hot försökt få dessa företag att stänga av bandbredden helt för Flashback. Detta skulle kunna jämföras med att en Internetleverantör som Algonet eller Telia skulle ha en kund med "tvivelaktigt innehåll". Det mest naturliga vore väl i detta sammanhang ej att få hela Internetleverantören avstängd från Internet. I stället bör Lennarth Eriksson kontakta abuse-avdelningen på det berörda företaget. Att Lennarth Eriksson, som säger sig vara demokrat, försöker få en hel Internetleverantör avstängd är klart anmärkningsvärt. Det är också anmärkningsvärt att man inte kontaktar Flashback först, utan väljer redan från början att angripa de företag som Flashback köper sina tjänster ifrån. Först efter flera dagars påtryckning, väljer Lennarth Eriksson att kontakta Flashback. Där förklarar Flashback att man kan tänka sig att stänga ned NSF:s webbsida - men först efter att den brutit mot svensk lag. Ty, någon "moralcensur" har inte Flashback inskriven i sin policy. Flashback stänger enbart ner sidor som är uppenbart olagliga, och så är ej fallet med NSF. IT-jurist Robert Pawlik gör följande bedömning angående anklagelserna om brottet hets mot folkgrupp: "Efter att ha tittat på innehållet hittar jag ingenting som kan ligga till grunden för ett brott mot lagen om hets mot folkgrupp. NSF är bra på att skriva sina argument och ändå hålla sig inom lagens gränser. All den information om invandringspolitiken och sionismen är skriven på ett sätt som kan inte ligga till grund för åtal. Man vet trots det, vad organisationen menar i sina texter." Lennarth Eriksson fortsätter dock att hävda att sidan är olaglig - och att den också är omoralisk. Följande e-postmeddelande har skickats till samtliga företag som Flashback köper Internettjänster ifrån. ----- Original Message ----- From: Lennarth Eriksson To: XXX Cc: XXX Sent: Tuesday, November 23, 1999 4:50 PM Subject: Nazistisk hemsida Till Svenska Operatörers Forum Att: Per-Olf Josefsson Jag vänder mig till Er med önskan om SOF:s hjälp i följande ärende. Under en längre tid har Kommunalrådet Björn Fries i Karlskrona blivit hotad, av NSF (Nationalsocialistisk Front) som har sin bas i Karlskrona, både genom e-post, www.flashback.net/~nsf/, brev och mordhot mot honom som fysisk person, hans familj och kartläggning av deras bostad och vanor. Tillsammans med Björn Fries har Karlskrona kommun med alla lagliga medel försökt stoppa och störa NSF i deras kriminella aktiviteter. Vi har även med hjälp av IT-personal lokaliserat och stoppat vissa falska hemsidor om Björn Fries. Genom att kontakta webbhotellen och förklarat situationen har de ganska omgående stängt sidorna. Vi har trots ansträngningar inte lyckats stänga hemsidan www.flashback.net/~nsf som uppmanar till brott och som för en förtalskampanj mot Björn Fries. Webbhotellet som administrerar hemsidan www.flashback.net/~nsf ligger på Birger Jarlsgatan i Stockholm och ägare är Jan Axelsson, tel. 08 XXX XX XXX. Vi har varit i kontakt med honom både per tel och via e-post och försökt förmå honom att stänga ner NSF:s hemsida. Han har hitintills vägrat förebärande att något brott har inte begåtts. Vi har därefter polisanmält bland andra även honom. I en av anmälningarna som bifogas detta e-post medelande har vi pekat på de lagbrott som begås med utgångspunkt i hemsidan. Anmälan avser också XXX och XXX som tillhandahåller infrastrukturen som är en oundgängligt nödvändig för att dessa brott skall kunna begås. Vi har ännu inte fått någon acceptans från dem på att de genom att tillhandahålla infrastukturen medverkar till och tillhandahåller utrustningen för att brotten skall bli möjliga. Vi anser därför att ansvaret vilar tungt på alla tre. Den ansvarige utgivaren för NSF:s hemsida vilken vi inte känner till namnet har också eventuellt det yttersta ansvaret för innehållet i hemsidan. En av anledningarna till detta e-postmeddelande är att vi behöver Ert stöd och Er hjälp att övertyga de av mig angivna personerna och bolagen om att hemsidan och distirbution av den strider mot svensk lag och kan utgöra medhjälp till brott. Jag förmodar att den även strider mot den etik och moral som dessa bolags policy omfattar. Med vänlig hälsning Lennarth Eriksson Kommunjurist