Den stora portal- och Internetleverantören America Online (AOL) anklagas nu för att blockera ofördelaktig e-post till sina användare. Anklagelsen kommer från utgivarna av nyhetsbrevet AOL Watch. Enligt AOL Watch skall nyhetsbrevet ha skickats ut till dess 50 000 läsare, men inte ha kommit fram till de läsare som har AOL-konto. Utgivarna frågar sig om AOL:s massutskicksfilter misstagit sig eller om nyhetsbrevet tagits bort för att det innehöll telefonnumret till att avsluta ett AOL-konto. AOL:s e-postansvarige har inte svarat på förfrågningar och kommentarer, men enligt AOL:s egen policybeskrivning kan AOL läsa användarnas e-post för att skydda företagets rättigheter och egendom. http://www.aolsucks.org