Idag är det exakt tio år sedan som Flashback Forum stängdes ner i Sverige. Forumet var tidigare en del av Flashback.se, men efter ett domstolsbeslut den 15 december 2002 tvingades verksamheten att upphöra i Sverige. Marknadsdomstolen krävde att Flashback förhandsgranskade alla inläggen innan publicering, och både Flashback Media Group AB och Jan Axelsson tilldelades ett vite på 400 000 kronor. Krav på förhandsgranskning och att Flashback skulle vara ansvarig utgivare för varje inlägg, gjorde att Flashback inte längre ansåg att det gick att driva diskussionsforum i Sverige. Förbudet är anmärkningsvärt. Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor kräver inte att Flashback ska vara ansvarig utgivare. Detta kan endast krävas ifall inläggen förhandsgranskas, och Flashback är med och kontrollerar vad som ska publiceras innan. Vilket var just vad Flashback vägrade att göra. Advokat Nils Hillert kommenterade det hela efteråt: "Till skillnad från tidningarnas Internetupplagor föreligger ingen skyldighet att förhandsgranska det material som införs av läsarna." "Det är anmärkningsvärt att en domstol ålägger Flashback större ansvar än vad lagstiftaren har valt att göra. Detta beslut förändrar spelreglerna för alla elektroniska anslagstavlor, såväl annonssidor, som diskussionsgrupper, chatsidor och liknande. I förlängningen riskerar alltså beslutet att begränsa yttrandefriheten." Nedstängningen hanterades märkligt nog av medierna med total tystnad. Trots att det nu gått tio år, så har ingen än så länge velat granska ärendet. Att en av Sveriges då 30 största webbplatser blir delvis nedstängd borde kanska skapa reaktioner, men vid den tiden fanns varken bloggar, Twitter eller Facebook. När även Flashback Forum stängdes, så blev det tyst. Väldigt tyst. Flashback Forum var tillbaka på nätet ett halvår senare. Det löstes på samma sätt som de reklamfinansierade tv-kanalerna TV3 och Kanal5 tidigare hade löst samma problem. Då verksamheten var förbjuden i Sverige, så flyttades den utomlands. Tio år har nu gått sedan forumet stängdes i Sverige. Men vem vann man egentligen på detta? Flashback Forum är idag en av landets mest välbesökta webbplatser. Med i genomsnitt 2,3 miljoner unika besökare varje vecka, så har man nu även gått om Expressen. Samtidigt så har domstolsbeslutet framgångsrikt tvingat ner verksamheten i underjorden igen. Varken medierna eller myndigheterna har idag någon dialog med Flashback Forum. Eftersom verksamheten är förbjuden i Sverige, så finns det inte längre någon som kan föra forumets talan. Att det är de själva som är orsaken nämns dock inte. Man skulle kunna dra en liknelse till The Pirate Bay. Trots att "de ansvariga" gripits och dömts, så är webbplatsen minst lika populär idag som innan. Förbud och skadestånd har inte stoppat den sidan heller. Det brukar inte förbud göra. https://www.flashback.org http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980112.HTM http://www.flashback.se/fna/newsflash/25