Researchgruppen har på sin twitter erbjudit 50 000 kronor till den som kan ge dem Flashback Forums databas. Det man önskar komma över är de registrerade medlemmarnas e-postadresser. Resarchgruppen startades 2009, och arbetar bl.a. med att kartlägga högerextremister. Verksamheten drivs som en ekonomisk förening - Seppuku Media Ekonomisk förening - och har Martin Fredriksson som ledamot. Martin Fredriksson sitter även i styrelsen för ett annat bolag, Piscatus Aktiebolag, som bevakar landets samtliga åklagarkammare och polismyndigheter, tullverket, ekobrottsmyndigheten, kriminalvården samt justitiekanslern. I samma styrels finns Mikael Ekman (Expo) och Robert Aschberg. Piscatus har byggt en sökagent så man kan ha en stående sökning på ett person- och organisationsnummer. Tjänsten är enligt Piscatus tillgänglig för alla medier som innehar utgivningsbevis, men man nekar trots detta Flashback som kunder. Någon orsak till varför Flashback inte får vara kunder har inte lämnats. Flashback Forum har idag över 723 000 registrerade medlemmar. https://twitter.com/Researchgruppen/status/286571517695889409 http://research.nu http://www.facebook.com/Researchgruppen https://www.flashback.org/sp41258736