En majoritet av svenskarna - 70 procent - vill införa censur på datanätet Internet. Mest censurvänliga är de som aldrig kopplar upp sig på nätet, visar en Sifoundersökning publicerad i Aftonbladet. Mer än dubbelt så många som inte använder Internet (77 procent jämfört med 33 procent av användarna) vill ha en myndighet eller lag som bevakar innehållet på Internet.