Efter att de tyska myndigheterna försökt censurera folks tankar och skrifter på Internet, försöker nu Tyskland åtala en person som lever i Holland för tillverkning av vänstertidningen Radikal. På morgonen den 11:e december var det en husrannsakan i byn Vaals (Holland). I husrannsakan deltog tio lokala poliser, en hög officer från Maastricht-domstolen, två tyska LKA (Landes Kriminal Ambt) poliser och två tyska BKA (Bundes Kriminal Ambt) poliser. De sexton tyska och holländska poliserna bröt sig in i huset med hjälp av en låssmed. Den enda personen som var hemma under under husrannsakan märkte det först efter ett tag då rummet intill hennes letades igenom. De tyska och holländska poliserna vägrade förklara orsaken till husrannsakan. Tyskarna hänvisade till holländarna för en förklaring och tvärtom. Först efter insisterande förklarade de att husrannsakningsordern kom från de tyska myndigheterna i Karlsruhe. Under den två timmar långa husrannsakan beslagtogs två privata datorer, disketter, foton, en pamflett och en del Radikal-klistermärken. Under hela tiden var det oklart mot vem eller vad den här aktionen utfördes och varför det här huset letades igenom. Det klargjordes först efteråt när en person kom hem från sitt arbete och han ringde upp sin mor i Aachen (Tyskland). I hans mors hus pågick det också en husrannsakan men där beslagtogs inget. I den här husrannsakan deltog 6 LKA-poliser och i sin order påstod de att de hade anledning för den här husrannsakan på grund av bevis de hittat i husrannsakan i Vaals. "Under husrannsakan i den misstänktes hus hittades bevis(...) som visar att den misstänkte (...) även använder moderns hus." Beviset var hans mors registreringsbevis för bilen. I husrannsakningsordern stod det också syftet med aktionen. "Att leta efter Radikal-publikationer, prenumerantregister och finansiell information". Den misstänkte är åtalad för att ha tillverkat och distribuerat vänstertidningen Radikal. En tidning som bara är förbjuden i Tyskland. Den förmodade inblandningen i en politisk tidning som är förbjuden i Tyskland är uppenbart tillräckligt för de Holländska myndigheterna för att arbeta för den tyska juridiska apparaten. Det här betyder att den Tyska idén om lag och ordning beträffande tidningar leder till en gemensam förföljelse av en spansk medborgare bosatt i Holland. Fastän tidningen är helt laglig i Holland. Dimensionen av det tysk-holländska samarbetet i den nya konstruktionen av den "Europeiska Säkerhets-polisen" visas här på ett väldigt klart sätt. Det visar att ett försök görs att helt omdefiniera förföljelsen, över alla gränser, av politiskt icke önskvärda personer. Solidaritygroup Political Prisoners P.O. Box 3762 1001 AN Amsterdam Holland