Lotteriinspektionen har beslutat att den som arrangerar spel där datorer är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet ska ansöka om tillstånd, och betala en avgift på upp till 35 000 kronor. Regeringsrätten fastslog i en dom (RÅ 2007 ref 44) att "verksamhet med programmerade datorer för spel, som till exempel är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet och som riktar sig till allmänheten, är att anse som tillståndspliktig verksamhet". Verksamheten lyder under lagen (1982:636) om visst anordnande av automatspel.   Lotteriinspektionen, som är tillsynsmyndighet för hasardspel och lotteri i Sverige, uppmanar nu alla företag och ekonomiska föreningar som arrangerar spel i LAN-miljö eller mot internet att söka tillstånd hos myndigheten. Ansökningsavgiftens storlek beror på antalet spelautomater. Förutom ansökningsavgift tillkommer även en avgift för tillsyn och kontroll. Den som spelar privat behöver än så länge inget tillstånd. Ett tillstånd är giltigt i två år. http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Nyheter/LAN-spel-kraver-tillstand/ http://www.lagboken.se/files/SFS/2012/120592.PDF http://m3.idg.se/2.1022/1.514417/lan-spel-kraver-tillstand http://www.friatider.se/nu-tar-lotteriinspektionen-skatt-for-lan-spel https://www.flashback.org/t2169182 https://www.flashback.org/t2169155