Webbplatsen WikiLeaks, som publicerar hemliga dokument från regeringar, företag och organisationer, är tills vidare nedstängd på grund av ekonomiska problem. Man har nu startat en insamling för att öppna sidan igen. Verksamheten startade i december 2006. Efter ett år hade webbplatsens databas vuxit till 1,2 miljoner dokument. Den prisades 2008 med Economist Freedom of Expression Award och 2009 med Amnesty International New Media Award. Men den ideella organisationen Sunshine Press, som står bakom Wikileaks, behöver ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten. I dag arbetar fem personer heltid med projektet, men det finns inte pengar till vare sig löner eller att utveckla verksamheten. Enligt Wikileaks så behöver man cirka 4,5 miljoner kronor per år för att täcka sina kostnader, betala dem som arbetar heltid och ta Wikileaks till nästa steg i utvecklingen. Wikileaks vägrar dessutom att ta emot pengar från företag eller regeringar. Man accepterar bara anonyma donationer, och får till exempel en stor summa via en välgörenhetsstiftelse i Tyskland som man inte vet vem det är som står bakom. För närvarande ligger hemsidan Wikileaks.org nere, men ägarna till webbplatsen tror att det bara är en tidsfråga innan Wikileaks är tillbaka igen. http://wikileaks.org