Sedan starten under våren år 2000, har Flashbacks webbforum varit en mötesplats för ocensurerade åsikter, tankar och information. Olik andra liknande forum såtillvida att den yttre kontrollen varit minimal. I forumet har man tvärtom uppmuntrat till en så maximal frihet som möjligt, dock under personligt ansvar. Torsdagen den 20:e maj år 2004 (klockan 13:20) passerade Flashbacks forum en miljon inlägg. Nu hoppas vi på en miljon inlägg till – minst… http://www.flashback.org/scandinavia/