Internet tänjer gränser på många sätt. Lagstiftning är ett av de områden som i takt med nätets utveckling måste agera och parera dynamiskt. Det senaste exemplet är amerikanska myndigheters kamp mot online-casinon. Man frågar sig: Är det för att dessa konkurrerar med amerikanska casinos eller för att det, som det heter officiellt, rör sig om en ”omoralisk” verksamhet? Online-casinon är en stark och växande verksamhet, där miljontals dollar omsätts varje år. Men i takt med att omsättningen ökade gjorde även amerikanska skattemyndigheters intresse det. Intelligenta entreprenörer flyttade då utomlands, till näraliggande länder (eller inte) där lagstiftningen inte är fullt så rigid. Då slog myndigfheterna ned på annonsplattformar istället: populära sökmotorer och portaler som Google och Yahoo förbjöds indirekt att ta in annonser för denna typ av casinon. Ingen gillar det, men det verkar som om de flesta större nätföretag anpassar sig till amerikanska myndigheter trots att det kan vara lokala, nationella lagar som egentligen gäller. Förutom själva annonsytorna har man också bara under det senaste året slagit till mot de företag som hanterar själva pengaflödet. Både traditionella kortföretag som VISA och Mastercard samt nyare företag som nätbetalningsexperten PayPal har bugat för det amerikanska justitieministeriets krav. Det officiella hotet heter att man annars hjälper till att sanktionera olaglig verksamhet – olaglig casinoverksamhet – men detta är ju endast utifrån ett specifikt amerikanskt perspektiv. Många länder, t.ex. karibiska Antigua, har en stor mängd människor som arbetar för nätcasinon och man ifrågasätter här USAs rätt att agera internationell skattepolis. Hursomhelst kan man konstatera att man lyckats bättre då det gäller att agera polis för denna typ av casinon än vad man har i Irak. http://www.searchenginejournal.com/index.php?p=446