qruiserhomosexuell person som söker sexuella förbindelser
quackläkare
queen1 drag queen2 feminin manlig homosexuell3 kvinnlig homosexuell
queerperson som avviker från gängse normer kring könsidentitet och sexualitet
queerdanssamlingsnamn för könsneutral pardans, exempelvis queertango, queerpolska och queerlindy
queerteoriteori som ifrågasätter den traditionella könsindelningen
quickfixsnabb lösning på ett problem
quid pro quo1 något som erbjuds eller efterfrågas i utbyte mot något annat, "tjänster och gentjänster"2 sexuella trakasserier på arbetsplatsen, där en person direkt eller indirekt kräver sexuella tjänster i utbyte mot något
quislinglandsförrädare