William S. Burroughs

Lagar som förbjuder droger etc är alltså ganska meningslösa med dina ögon sett? - Ja, helt meningslösa. Det är bara hyckleri rakt igenom. De bara gör det möjligt för dem som har makten och pengarna att tjäna ännu mer på drogerna. De som säger att drogmissbruket ökar respektive minskar beroende på vilka lagar och straff man använder sej utav, vet inte vad de talar om. Jag tror, med några få undantag, på de forskare som menar att drogmissbruket i stort sett är konstant. Det är en, låt oss säga, mänsklig instinkt som är mer eller mindre stark hos olika individer; att skydda sej emot och slippa ifrån smärta och oro genom droger av olika slag. Hos en del individer är denna instinkt av olika anledningar starkare än hos andra. Och det gör detsamma vilket samhälle eller vilken kultur vi pratar om. Hittills har det alltid fungerat så.