I januari 2004 ändrades den engelska lagstiftningen i det att man "omklassificerade" marijuana. Marijauana är fortfarande stämplat som olagligt, men polisen har omprioriterat och ser inte längre allvarligt på personligt innehav. Åtgärderna och den nya attityden har visat sig vara mycket framgångsrika.

Målsättningen för omprioriteringen var att frigöra polisers tid, så att denna skulle kunna användas till att bekämpa tyngre droger som medför distinkta sociala problem. Marijuana är ju i huvudsak en lättviktig och avkopplande substans som inte medför beroende eller men för hälsa eller omdöme - och därmed heller inte sammankopplad brottslighet. Under detta första år har 199 000 polistimmar "frigjorts", under vilka man framgångsrikt bekämpat droghandel med heroin, crack och andra farliga substanser.

Vidare har man under detta första år med ny lagstiftning kunnat konstatera att liberaliseringen ingalunda ökat ungdomars användning av marijuana, såsom kritiker påstod skulle ske. Tvärtom tycks den nivån ligga still eller till och med ha sjunkit lite. Sedan en undersökning 1998 har användandet av marijuana sjunkit med ungefär fyra procentenheter i England.

Statusen för innehav av marijuana likställs numer med innehav av anabola steroider och vissa receptbelagda antidepressiva medel. Innehav av mängder som uppenbart är för eget personligt bruk leder numer inte till åtal i England.