År 2001 försvann en tysk lag som sa att prostituerade måste hälsoundersöka sig med mycket jämna mellanrum. Lagens försvinnande har, inte helt oväntat, medfört en drastisk ökning av könssjukdomar.

I Tyskland är prostitution laglig och man räknar med att prostitutionsrelaterad verksamhet omsätter ungefär 14 miljarder euro varje år. Det mesta sker på bordeller, men även annan form av prostitution är vanligt förekommande. Fram till år 2001 var alla prostituerade tvungna att regelbundet låta hälsoundersöka sig, för att hålla smittsamma sjukdomar i schack. Befanns man ren och frisk, fick man ett certifikat som visade att man hade rätt att sälja sexuella tjänster.

Men sedan lagen upphävdes har smitta av olika slag ökat kraftigt. Den största anledningen är att kvinnorna erbjuder oskyddad sex för att på så sätt kunna ta mer betalt. Utan att tänka på sin egen eller kundernas hälsa, blir den kortsiktiga girigheten därför mycket destruktiv. Nu erbjuds istället frivilliga och kostnadsfria hälsoundersökningar från samhällets sida, men det tycks uppenbart att detta inte lockar så många av de yrkesverksamma kvinnorna som det borde.

Röster för och emot förbudet finns i båda läger. Konservativa kritiker och många prostituerade skulle gärna se att tvånget återinfördes så att man under kontrollerade former kunde sätta hälsan främst. Samtidigt som liberala röster och många feministiskt orienterade prostituerade säger att prostituerade inte ska behandlas som boskap som kan fösas hit eller dit.

Men så länge de smittsamma sjukdomarna sprids i allt högre grad, blir man nog förr eller senare tvungen att fatta ett beslut. Nu tycks det som om den kortsiktiga manliga njutningen och de prostituerades pengahunger kostar tyskarna betydligt mer än den smakar.