Tidningen Arbetaren begärde ut Säkerhetspolisens postlista, och fick ut känsliga uppgifter som innehöll namn på sina tipsare. Nu har Säpo anmält sig själva till Riksenheten för polismål.

All inkommen post till Säkerhetspolisen, Säpo, sparas i ett diarium, även kallad postlista. Där registreras bland annat uppgifter om avsändare och ärende. Vem som helst kan begära fram en kopia av postlistan, som genomgår en sekretessprövning innan den lämnas ut. Känsliga uppgifter mörkas med svartpenna. 

När Arbetaren begärde ut Säpos postlista mörkades dock inte det allra känsligaste: vilka som lämnat tips. Bland myndighetskorrespondens, rapporter och inkomna avtal stod fem personer redovisade under rubriken "tips". Tre av dem klart identifierbara. Två med hemadresser. Därmed bröt Säpo mot ett av sina viktigaste åtaganden, att skydda sina källor.

http://arbetaren.se/artiklar/sapo-hangde-ut-kallor/
https://www.flashback.org/t1977849