När Sverigedemokraterna visade teckningarna av Muhammed på sin webbplats kontaktades webbhotellet Levonline av både Säpo och UD. Sverigedemokraternas webbplats stängdes därefter ned. UD gjorde fel, sa Göran Persson senare, men han poängterade att det var en anställd som agerat självsvåldigt utan att ha ”sanktionerats av utrikesministern”. Den anställde – ”med en politisk ställning som sakkunnig” – överskred sina befogenheter, sa Persson enligt TT. Laila Freivalds verkar vara av en annan åsikt och menar att det inte var en olydig anställd, utan departementet som kontaktat Levonline: - Jag ser det som en skyldighet UD har, att säkerställa att alla i Sverige får veta vad som händer ute i världen som har relevans för Sverige, så att var och en i Sverige ska kunna fatta sina egna beslut. http://www.sverigedemokraterna.se