Svenska Dagbladet, pappersversionen sidan 28, underrubrik: "Klüft efter 7,63: Jag känner mig inte som en förlorare — ni har blivit lite bortskämda."

Det borde vi inte heller vara, om resultatet 7,63 stämde. Det är nämligen med god marginal nytt världsrekord. Men så var det naturligtvis inte. Klüft hoppade 6,63.