Åklagare Tora Holst har beslutat att lägga ner förundersökningen som bland annat handlade om att Ahmed Rami misstänktes vara ansvarig för Radio Islams webbplats på Internet.

I det skriftliga beslutet att lägga ner förundersökningen skriver Tora Holst att Ahmed Rami är ideologen bakom texterna men att han förnekar all inblandning i att hans texter sprids på Internet. Exakt vilken roll Rami har i konstruktionen av webbplatsen och vilket ansvar han har för informationen på den har varit omöjligt att reda ut, enligt Tora Holst.

I förundersökningen fanns också misstanke om brott mot personuppgiftslagen och förtal. Inte heller dessa misstankar har kunnat styrkas.

Radio Islams webbplats:
http://www.abbc.net/islam/svenska/svensk.htm

Ahmed Ramis webbplats:
http://rami.tv/sv/biog.htm