Det krisdrabbade förlaget General Media, som ger ut herrtidningen Penthouse, ser ut att klara sig från konkurshajarna. En grupp investerare har ansökt om att företaget ska slippa krisbehandlingen. Man lovar gå in med friskt kapital, enligt en strategi som ska göra företaget mer konkurrenskraftigt.

Orsaken till de ekonomiska problemen för Penthouse är att man inte hängt med i de svängar som det senaste decenniet inneburit; tidningars minskade attraktivitet parallellt med Internet och kabel-TV:s ökade attraktivitet.

Där konkurrenterna Playboy, Hustler och andra liknande företag tidigt investerade och utvecklade sin närvaro på Internet och kabel-TV, har Penthouse blivit ett varnande exempel på vad som kan hända på förhållandevis kort tid då pendeln svänger.

Nu vill det nya konsortiet av investerare häva denna negativa trend genom att föra in Penthouse i 2000-talet. Om domstolen i New York som ansvarar för konkursmålet går med på detta, kommer omedelbara insatser att göras för att just öka varumärkets närvaro på Internet och kabel-TV.

Bob Guccione själv, tidningens grundare och chefredaktör, får i den nya ordningen behålla sin redaktörstjänst med en årslön på 500 000 dollar i tio år framåt. Inte illa för någon som tekniskt sett befinner sig i konkurs!