Att få skräp med e-posten är något de flesta beklagar sig över, men på något sätt ändå vant sig vid. I oktober kommer beslut att fattas i EU om hur man ska förhålla sig till det. Men vad hjälper det om inte alla länder i hela världen ansluter sig till hårdare takter? I USA tycks trenden gå åt motsatt håll, vilket kan leda till katastrofala följder - för din inbox.

Den amerikanska organisationen Spamhaus följer med starkt intresse utvecklingen när det gäller "unsolicited e-mail", det vill säga e-post mottagaren tar emot ofrivilligt. Spamhaus kämpar för att ett förbud mot så kallad spam ska lagstiftas i USA, det land från vilket mestadelen av den globala skräpposten kommer. Men nu finns det lobbyorganisationer som hävdar att det skulle verka mot yttrandefriheten både i USA och globalt. Och då framförallt för de som håller på med seriösa reklamerbjudanden för seriösa produkter.

Problemet är något som alla med e-post kan förhålla sig till. Hur många av de e-postmeddelanden du inte bett om innehåller reklam för seriösa produkter? Spamhaus argumenterar för att problemet inte har med yttrandefrihet att göra alls, och att situationen måste förbättras genom lagstiftning.

Spam är redan nu straffbart, och fler och fler regler börjar dyka upp, som till exempel att den som skickar ut oönskad gruppost måste ange vad det rör sig om i ämnesrubriken. Detta är dock något som de flesta oseriösa spammare naturligtvis struntar blankt i.

Den tekniska skickligheten hos spammarna är så stor att restriktioner inte hjälper, menar anhängarna till fri spam. Och motståndarna kontrar med att detta inte får vara ett argument och att man (i det här fallet ansvariga för servers och för Internet i stort) måste agera snabbare och mer aggressivt mot den "pest" som dessutom rent faktiskt kan skada privatpersoners, myndigheters och företags datorer.

Hösten kommer att innebära beslut antingen för eller emot hårdare tag i både Europa och USA. Frågan är bara om beslut överhuvudtaget hjälper?

För mer information:
http://www.spamhaus.org