Enligt Moskvacentret för stöd åt reformer av kriminalpolitiken registreras cirka 3 miljoner brott i Ryssland, vilket är en tiondel av antalet brott i USA där 30–40 miljoner brott registreras årligen, av dessa är dessutom 4,5 till 5,5 miljoner av allvarlig art.

Föga smickrande har landet dock ledningen i mordstatistiken. Det begås 20 gånger fler mord per invånare än i Japan, 17 gånger fler än i Tyskland, 12 gånger fler än i Sverige och 3,5 gånger fler än i USA.

Dock är det större risk att bli rånad i Sverige än i Ryssland. Sverige registrerar 20 gånger fler rån per invånare än Ryssland. Beträffande antal personer i fängelse i förhållande till befolkningen leder USA, följt av Ryssland, Kazakstan och Vitryssland.

I länder som Tyskland, Sverige, Italien och Frankrike är antalet fångar per invånare bara en femtedel till en tiondel av de ryska talen – men brottstalen är 2,5 till 5 gånger så höga. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på att andelen uppklarade brott är högre i Ryssland än någon annan stans i världen.