Olika internationella grupper som kämpar för mänskliga rättigheter påpekar unisont alla de övergrepp som begås Uzbekistan, ett land från före detta Sovjetunionen. Mord, tortyr, misshandel bristande yttrandefrihet, metodiska kränkningar av muslimer och oliktänkande är toppen av ett isberg, hävdar de. USA skickade i höstas nästan fem miljarder kronor till landets ledare Islam Karimov. En pott på närmare en halv miljard kronor avsattes med den amerikanska ledningens vetskap till polis- och säkerhetsgrupper i landet.

Efter attacken mot New York den 11:e september 2001 ställdes USA inför många frågetecken. Många av dessa frågor besvarades tämligen snabbt: den huvudsakliga fienden var muslimska terrorister och det var bättre att föregå än föregås. I kriget mot Talibanregimen i Afghanistan behövdes naturligtvis mer än bara närvaron av soldater som krigar. Den logistiska operationen, det vill säga transporter av ammunition, soldater och förnödenheter behöver flyta på. Och det gjorde den med god hjälp via Uzbekistan.

Sedan Talibanerna störtats har den amerikanska militära närvaron ökat i Uzbekistan. Karimov, vars skräckvälde var ökänt redan innan Afghanistankriget, välkomnade amerikanerna med öppna armar. Nu ser det ut att bli ett långvarigt samarbete nationerna emellan.

Kritiker i USA reagerar nu på de enorma summor pengar som förts över till en av de högst rankade nationerna på listan över brott mot mänskliga rättigheter. Om USA ska föregå med gott exempel i kriget mot terrorism och anitdemokrati, hur kan man då aktivt stötta en av de värsta förbrytarna?

Svaren är enkla: strategiskt ligger Uzbekistan perfekt till för amerikanska militära operationer. Sedan den amerikanska närvaron ökat har Karimov även kunnat ta i med hårdhandskarna ännu mer mot så kallade militanta muslimer. Oppositionella med andra politiska företrädanden kallas helt enkelt för fanatiska muslimer och kan snabbt försvinna. 6 500 politiska fångar sitter just nu i fängelse i Uzbekistan. Ungefär 600 nya fångar försvinner in bakom dolda murar varje år.