I 45 av världens länder får människor inte använda Internet som de vill. I 20 av dessa länder är nätcensuren riktigt sträng. Enligt en kartläggning som gjorts av Reporters Sans Frontières är medborgarnas tillgång till nätet beskuren i inte färre än 45 länder. Myndigheternas censur utövas vanligen genom att begränsa antalet Internet-leverantörer och hos dem filtrera bort "obehagliga" sajter och nyhetsgrupper. Reporters Sans Frontières pekar ut 20 länder som särskilt censurbenägna. Till den grupp som särskilt framhärdar i att förvägra sina medborgare möjligheten att uttrycka åsikter och hämta information via Internet hör Azerbaijan, Kazakstan, Kirghizia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Belarus, Burma, Kina, Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Saudi Arabien, Sierra Leone, Sudan, Syrien, Tunisien och Vietnam. http://www.rsf.fr/uk/alaune/ennemisweb.html