De globala telekomföretagen Siemens och Nokia har hjälpt Irans säkerhetstjänst att kartlägga internet och på så vis kontrollera den iranska oppositionen. Det skriver Jesper Bengtsson i en krönika för Journalisten. Nyheten bekräftades för en tid sedan av Ben Roome, en talesperson för det gemensamma företaget Nokia Siemens Network. Tekniken utvecklades förra året och var en del av en större affär mellan de båda företagen och det statliga telekomföretaget i Iran. Den ger myndigheterna möjlighet att inte bara blockera vissa hemsidor i Iran, utan även att granska och kartlägga innehållet på bloggar och liknande. Ett kraftfullt instrument för att spåra upp och kväsa oberoende journalister och dissidenter. http://www.journalisten.se/kronika/20317/vilket-ansvar-har-foeretagen