Lagom till Grönköpings Veckoblads 100-årsjubileum säljer ägaren Edita Publishing det anrika humorbladet till Ordfront. I affären ingår även satirbilagan Nya Söndagsnisse Strix. Edita Publishings inriktning är ekonomisk och juridisk information, och Veckobladet säljs eftersom det inte passar in i den profilen.

Grönköpings Veckoblad har en prenumererad upplaga på 14 000 exemplar. Ordfront ger sedan tidigare ut magasinen Lyrikvännen, Galago och Ordfront Magasin samt driver Ordfront bokförlag. Bolaget omsätter cirka 80 miljoner och har runt 40 anställda.