En gång kriminell, alltid kriminell, även om man avtjänat sitt straff tycker den amerikanska myndighet som delar ut tillstånd till radioamatörer.

Kevin Mittnick, en straffad före detta hackare får inte längre behålla sin radioamatörlicens. Mittnick har haft licensen i tjugofem år och lämnade in en rutinmässig ansökan om att få den förnyad.

Men då sade FCC, den amerikanska myndighet som delat ut tillstånden nej, rapporterar The Register. FCC ansåg inte att Kevin Mittnick skulle kunna uppfylla myndighetens krav på moral och uppträdande, främst eftersom han under sin hackarkarriär gjort så mycket skada och dessutom varit en av de mest eftersökta databrottslingarna i USA.

Kevin Mittnick kommer att bestrida beslutet och anser att han inte ska diskrimineras eftersom han avtjänat sitt straff. Mittnick frigavs i januari 2001.