Den skånske missnöjespolitikern Carl P Herslow har åtalats för hets mot folkgrupp. Åtalet grundar sig på en motion från 1998 där Skånepartiet vill förbjuda "all förargelseväckande islamisk religionsutövning i Malmö". Liberala Ungdomsförbundet ansåg att motionen var kränkande och polisanmälde Skånepartiet.