Det brittiska parlamentet har godkänt lagändringar som gör det tillåtet för staten att läsa privat e-post. Myndigheterna skall också få rätt att begära ut krypteringsnycklar av företag för att kunna läsa företagens hemliga e-post. För att inte företag i Storbritannien skall avskräckas från att verka i landet infördes bland annat en möjlighet för företagen att stämma myndigheterna ifall de kan bevisa att affärshemligheter läckt ut.

Information som myndigheterna tar i beslag skall även bara få hanteras inom säkerhetstjänstens lokaler i London. Enligt Financial Times finns det missnöje med den nya lagen inom den konservativa oppositionen.