Nyligen öppnade en utställning på Tate Modern i London. Den är tänkt som en retrospektiv över konstnären John Latham, 84 år. Men han fick ett av sina konsverk censurerat. Det finns inte med för att museets chef Stephen Deuchar tror att religiösa besökare skulle kunna ha blivit kränkta. John Latham är rasande. Han ser inte att konstverket – God is great – skulle vara kränkande. Det består av en glasskiva med texter ur Koranen, Bibeln och Talmud. Deuchar hävdar att det råder ”exceptionella omständigheter” efter bombdåden i staden. Latcham tycker att censur är fel väg att gå. – Vill de stödja de militanta krafterna, är det precis så här de ska göra, säger han till The Observer.