För 55 år sedan tog Adolf Hitler sitt liv i sin bunker med miljoner liv på sitt samvete. Nu kräver nazistdiktatorns släktingar att de skall få ärva hans efterlämnade förmögenhet. Enligt släktingarna borde enbart försäljningen av Mein Kampf ha inbringat motsvarande 150 miljoner kronor i royaltyavgifter.

- Jag har över huvud taget inga moraliska betänkligheter. Judarna har fått ersättning. Slavarbetarna har fått ersättning. Nu är det vår tur, säger en anonym Hitler-släkting till prestigemagasinet New Yorker.

Journalisten Timothy Ryback har ägnat månader av intensiva efterforskningar för att lokalisera Adolf Hitlers släktingar. Hitlers nu levande släktingar, bor i både Österrike och USA, och är ättlingar till diktatorns halvsyskon Alois och Angela.

Det är Angelas efterlevande som kommer att försöka få en del av Hitlers arv som efter kriget tillföll den tyska delstaten Bayern. Den amerikanska delen av släkten härstammar från Alois. Hans barnbarn, vilka har bytt namn till Hiller, bor på Long Island i New York. Deras advokat säger att de inte är intresserade av sin berömde släktings arv som de kallar för "blodspengar".