Många inom den vänsterautonoma rörelsen har tröttnat på att få sina budskap förvridna i medierna. Därför har man nu startat projektet "Mediakamp" som erbjuder människor inom den vänsterautonoma rörelsen att söka information om olika journalister.

Tanken är att genom lista "bra" och "dåliga" journalister skall man kunna börja bygga en grund för en bättre och mer välorganiserad och kunskapsutjämnad bild av mediekåren hos den utomparlamentariska vänstern.

Denna lista kommer att vara till för intern spridning inom den utomparlamentariska vänsterns egna nätverk, och där är tanken att den skall kunna vara tillgänglig för hela dess rörelse.

För ytterligare information:

Mediakamp, c/o Brand, Box 150 15, 104 65 Stockholm
E-post: mediakamp@motkraft.net