Tysklands författningsdomstol har tagit ställning i den kontroversiella frågan om användning av marijuana för svårt sjuka patienter. Domstolen anser att marijuana bör kunna användas i sådana fall, som gäller mycket svårt sjuka.

Den tyske professorn i juridik Lorenz Böllinger beskriver beslutet som "sensationellt". Bruk av marijuana är annars straffbart i Tyskland. Författningsdomstolen avslår visserligen ansökningar från åtta patienter - bland dem personer som lider av aids, multipel skleros och epilepsi - vilka med hjälp av läkarintyg vill ha legal förskrivning av marijuana. Men beslutet formulerades så att domstolen öppnar en möjlighet för dessa patienter att lämna in en ny ansökan.