För sju år sedan avslöjades det att Clinton under sin studietid rökt marijuana. Han medgav till slut detta, men ursäktade sig med att det var så länge sedan, att det skett i England - och att han inte dragit halsbloss.

En överskylande historia och bild, som nu effektivt slås i bitar när forna älskarinnan Gennifer Flowers öppet träder fram i Fox News Channel och berättar att Clinton knarkat också på senare år. Hur det varit under själva presidenttiden går man försiktigtvis inte in på - men Flowers står tveklöst fast att det förekom en hel del droger under den period då Clinton var guvernör i Arkansas.

- Han rökte marijuana öppet inför mig och han berättade att han använt kokain, säger Flowers. Han ville att jag också skulle pröva - och han försäkrade att han kunde skaffa fram vad jag ville ha.

Uppgifterna tillbakavisas med bestämdhet av Clintons presstalesman Jim Kennedys - som dock samtidigt tillstår att han själv inte frågat presidenten om saken.
- Jag förutsätter att detta är grundlösa anklagelser, lyder kommentaren.