Historia skrivs i Nederländerna, när aktiv dödshjälp och hjälp till självmord med stor sannolikhet snart legaliseras, även för obotligt sjuka så unga som tolv år.

Justitieminister Benk Korthals och hälsovårdsminister Els Borts ligger gemensamt bakom propositionen, som förelades parlamentets andra kammare i början av augusti. Förslaget får säkert motstånd av kristdemokraterna och små kalvinistiska partier, men regeringskoalitionen har en stor majoritet i parlamentet. Förslaget tas upp till debatt i höst.

Förslaget avser att anpassa lagen till den praxis som råder i Nederländerna sedan ett antal år, men som hittills bara har omfattat vuxna. Enligt lagförslaget ska läkare garanteras straffrihet om de hjälpt en obotligt sjuk person att dö, förutsatt att de noga har följt de riktlinjer som gäller.