SL har under tre års tid använt sig av civilklädda och maskerade väktare från Falck Security i tunnelbanan. Detta trots att bevakningsbolaget bara haft tillstånd från länsstyrelsen att bedriva privatspaning sedan i december, uppger SVT:s ´Aktuellt´.

Väktarna har också gripit och förhört klottrare utan att legitimera sig, vilket är mot reglerna. På SL tar man avstånd från att väktarna arbetar maskerade. Bland annat har de använt så kallad rånarluva. Ansvaret för att bolaget saknat tillstånd för civil spaning anser SL ligger på Falck Security.

De civilklädda och maskerade väktare som spanat efter och gripit klottrare åt SL får tills vidare inte vara maskerade. Arbetsgivaren, bevakningsbolaget Falck Security, har förbjudit maskeringen fram till dess det är utrett om väktarna har rätt att maskera sig eller inte, uppger SVT:s ´ABC´. Länsstyrelsen har begärt en förklaring av Falck Security.