Folktribunen och Alternativ Media har startat ett gemensamt nyhetsbrev som heter Nationell Information.

Debutnumret kom 8 januari och planeras komma ut med minst ett nummer i månaden. Enstaka nyhetskommentarer kommer att skickas ut oftare när det anses nödvändigt. Att prenumerera är helt gratis. Registrering och avregistrering av prenumeration sköter du på: http://www.folktribunen.com/natinform.

Frågor, synpunkter och nyhetsbidrag skickar du till: natinform@folktribunen.com.