Tv-programmet Reportrarna som nyligen sändes i TV 2 innehöll en hel del felaktigheter om plogbillsrörelsen. Föreningen Svärd till Plogbillar gör därför här en dementi och ett klargörande:

I plogbillsrörelsen använder vi oss inte av sabotage eftersom det är ett försök att i hemlighet överföra sin privatmoral på andra. Vi tar också avstånd från våldsamma och hemliga aktioner och förespråkar i stället dialog och ickevåld. Syftet med civil olydnad är att nå överenskommelser med berörda parter. Ingen sitter inne med sanningen utan dialog är nödvändigt för att komma fram till rättfärdiga och demokratiska beslut. Därför agerar vi alltid öppet och hotar eller skadar aldrig människor.
Ytterligare information:

Svärd till Plogbillar
Blomstigen 10, 424 37 Angered
Tel/fax: 031-330 62 42
Webbadress: http://www.plowshares.se